Produkter

 

 

 

 

 

Produkter
Sikkerhetspakke Blå

Produktet du bør velge for maksimal sikring av hoveddøren. Avlåsingen er FG-godkjent og gir deg god trygghet. Innvendig knappvrider kan du ta med deg når du reiser bort. Dermed forhindrer du at tyven kan knuse glassfeltet i eller ved døren og låse seg inn.

To-funksjonssylinder for ytterdører hvor en ønsker en "hjemme-bekvem/bortesikker" avlåsning.

Innvendig sylinder er utstyrt med en knappsperre og den spesielle knappnøkkelen. Knappsperren hindrer at knappnøkkelen enkelt kan trekkes ut. Knappnøkkelen fungerer som en vanlig knappvrider når man er hjemme. Når man reiser bort, fjernes den og man har en FG-godkjent dobbelsylinder!
Den vanlige nøkkelen kan bruukes både ut- og innvendig, mens den spesielle knappnøkkelen kun kan brukes innvendig.
Standardsylinderen leveres med 3 stk. nøkler og 2 stk knappnøkler. Alt levers komplett.
1.
Når du er - h j e m m e :
Døren låses opp og igjen med knappvrider på innsiden.
2.
Når du - f o r l a t e r - huset:

Løft opp den sorte knappen og ta ut knappvrideren. Ta med deg knappvrideren. Nå kan ikke engang en tyv få kommet seg ut innenfra.
3.
Når du - k o m m e r - hjem:

Lås opp døren med din vanlige nøkkel på utsiden og sett inn knappvrideren på innsiden igjen.

Sikkerhetspakke Grønn

Samme bruksområde som i den blå pakken, men her setter du knappvrideren ut av funksjon ved hjelp av en knapp på dørstolpen. Låsen er FG-godkjent.

FG-godkjent lås for ytterdører hvor en ønsker en "hjemmebekvem / bortesikker" avlåsing.

Blokkeringsmekanisme (sikringsknapp) for knappvriderfunksjonen i stolpen: Hvis sikringskanppen trykkes ned, blokkeres knappvriderfunksjonen slik at låsen ikke kan åpnes uten nøkkel. Ved opplåsing med nøkkel, koples knappvriderfunksjonen automaisk inn igjen.

1.
Når du er - h j e m m e:

Døren låses opp og igjen med knappvrider på innsiden.
2.
Når du - f o r l a t e r - huset:

Åpne døren og trykk ned sikringsknappen på enden av døren. Nå virker ikke lenger knappvrideren. Nå kan ikke engang en tyv få kommet seg ut innenfra.
3.
Når du - k o m m e r - hjem:

Lås opp døren og knappvridere er dermed satt i funksjon igjen som normalt!

T i l l e g g s l å s - 5775 med ms matt / fkr blanke sylindere

A n v e n d e l s e : Benyttes i ytterdører og andre dører med krav til sikkerhet. Monteres i tillegg til dørens hovedlås når denne ikke er FG-godkjent. Entilleggslås skal monteres ca. 40 cm over eller under dørens hovedlås.
To låser gir bedre sikring og gir tyven en vanskeligere jobb med større risiko for å bli oppdaget.
5 7 7 5 : er en FG-godkjent reilelås når låsen utstyres med FG-godkjent dobbeltsylinder (TrioVing 5568 serie runde sylindere), sluttstykke og skilt.
 
V i n d u s l å s - 3380

A n v e n d e l s e : For montering på vinduer. Godkjent som vinduslås av FG.
F u n k s j o n : Trykksylinder. Låsen forreiles ved å trykke ned sylinderen, og kan åpnes igjen med vanlig nøkkel. Denne hindrer tyven i å knuse glasset og åpne vinduet fra innsiden.
U t f ø r e l s e : - Låshus: Zamak, hvit polyesterlakk - Sylinder: 5580, 5-stift, messing forkrommet. Kan leveres likelåsende og kan inngå i TrioVing låssystem. - Sluttstykke: -Utenpåliggende: Zamak, hvit polyesterlakk, -Flatt: Stål, hvit polyesterlakk
 
H e n g e l å s - F G - g o d k j e n t - 5632 / 25

A n v e n d e l s e : Hengelås FG-godkjent i klasse 2. Brukes i f.eks. campingvogner, innvendig avlåsing av boder, lettere mopeder (sammen med herdet kjetting) og verktøy.
F u n k s j o n : Nøkkel kan bare tas ut i låst stilling, ikke smekkfunksjon.
U t f ø r e l s e : Hus i messing og bøyle i herdet stål med diameter 8 mm. Leveres med 25, 50 eller 100 mm bøyleåpning (100 mm ikke FG-godkjent).
Standardsylinder leveres med 3 nøkler. Nøkler til systemsylinder bestilles separat.

Hvordan vet jeg at låsen passer til min dør?
H a r d u e n "h ø y r e"- e l l e r "v e n s t r e"-d ø r ?

Stå på den siden av døren der hengslene er synlig. Er hengslene nå til høyre for deg er det en høyre-dør, og du skal velge en høyre-lås (R). Er hengslene til venstre, velger du tilsvarende en "Venstre"-lås (L).

S k i f t e s y l i n d e r

Dørens tykkelse er det viktigste målet når du skal skifte sylinder. Låsens plassering i døren er også viktig, da det kan være nødvendig med sylinderforlengere på den ene eller andre siden av døren.

A - mm, total dørtykkelse

B - mm, ytterside dør til senter av låskasse

C - mm, innerside dør til senter av låskasse

S k i f t e l å s k a s s e

NB! Du trenger ikke ta noen av disse målene om du kan lese typebetegnelsen på den låskassen du allerede har i døren!
Ellers må du notere deg følende mål:

D - mm, fra dørkant til senter av vriderhull

E - mm, mellom senter vriderhull og senter sylinderhull

F - mm, utvendig høyde på låskassens stolpe

G - mm, låskassens dybde - kan måles ved å ta kassen ut

 

 

 

 

24 Timers døgnservice TLF : 90722545

 

Sikkerhetslås Fas 309

FG-godkjent

Ferdig monter KUN kr. 2400,-

 

Noen av tingene vi kan hjelpe med:
.

 • Døråpning.
 • Reparasjon etter innbrudd.
 • Sikring av bolig/ næringsbygg etc.
 • Utskifting av sylinder/ lås til postkasse.
 • Montering av postsonesylinder til ytterdør/ postkassesystemer.
 • Montering av postkassesystemer.
 • Montering/ justering av dørlukkere/ dørautomatikk.
 • Reparasjon/ montering av elektrisk sluttstykke.
 • Reparasjon/ montering av låskasser, sylindere, dørvridere etc.
 • Levering av låssystemer med patenterte nøkler.
 • Justering av dører, porter for riktig lukking og avlåsning.
 • Feilsøking/ montering av callinganlegg/ ringeanlegg.
 • Feilsøking/ montering av adgangskontroll.
 • Gratis befaring og uforpliktende tilbud.

   


  .Kjøpt ny bolig? Kontroll på alle husnøklene? Vi kommer på gratis befaring til deg og kan legge om låsene/sette inn nye låser på stedet.


  .

   

   

   

 •  

  ABSOLUTT LÅSSERVICE